Peli käynnistyy...

Oletko nautiskelija vai sokerihiiri? Testaa minkälainen karkinsyöjä olet ja kuinka hyvin UUTUUS Fun City Mix sopii sinulle.

Arvomme kuukausittain 5 x 2 kpl huvipuistorannekkeita, sekä paljon karkkia.

TESTAA


MILLAINEN


KARKINSYÖJÄ


OLET!


Ja miten hyvin Fun City Mix sopii sinulle.

1. Milloin ostat karkkia?

2. Mitkä karkit söisit ensimmäisenä?

Hedelmäkarkki:

Viinikumi- ja vaahtokarkki:

Salmiakki- ja vaahtokarkki:

Lakutoukka Lemon:

Salmiakkirinkeli:

3. Miten syöt karkkeja?

4. Kun sinulla on karkkipussi...

5. Mikä on tärkein valintaperuste karkkipussille?

6. Karkkihyllyllä...


OLET

Profiilin otsikko

Jaa tulos:

Osallistu arvontaan

Osallistu arvontaan!

Arvomme kuukausittain 5 x 2 kpl huvipuistorannekkeita, sekä paljon karkkia!

Säännöt

1. Järjestäjä; Kilpailun järjestää Haribo Lakrids Oy Ab (jäljempänä ”Järjestäjä”). Tämä kilpailu ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä. 2. Osallistumiskelpoisuus; Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat vähintään 13-vuotiaat yksityishenkilöt lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään. 3. Osallistumisaika; Kilpailu on voimassa 1.5.-31.8.2019. Arvonnan voittajat arvotaan kuukausittain seuraavasti: - 31.5.2019 mennessä yhteystiedot jättäneet: arvonta 11.6.2019 mennessä - Kaikki 30.6.2019 mennessä yhteystiedot jättäneet: arvonta 11.7.2019 mennessä - Kaikki 31.7.2019 mennessä yhteystiedot jättäneet: arvonta 12.8.2019 mennessä - Kaikki 31.8.2019 mennessä yhteystiedot jättäneet: arvonta 11.9.2019 mennessä Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Kisan päätyttyä arvontavoitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostilla. 4. Kilpailuun osallistuminen; Kilpailuun osallistuvat kaikki osallistumisaikana karkkitestin tehneet ja yhteystietonsa jättäneet. Osoitteen on oltava paikallisen postin tiedossa oleva. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Kilpailuun osallistutaan tekemällä Karkkitesti ja jättämällä yhteystiedot Karkkitestin kampanjasivulla, jonne on linkki Haribo Suomen Facebook ja Instagram sivuilla. 5. Palkinnot; Kuukausittain arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken huvipuistorannekkeita ja karkkia. Arvonnan suorittaa Haribon järjestämä raati. Jaettavat palkinnot sekä palkintojen määrät ovat seuraavat: 1. Huvipuistoranneke 40 kpl arvo 28 - 42 €. Huvipuistorannekkeen voi valita seuraavista huvipuistosta; Linnanmäki, Särkänniemi tai PowerPark. Joka kuukausi arvotaan 10 ranneketta eli 5 x 2 kpl rannekkeita. 2. Fun City Mix 275g pussi (jaetaan 100 palkintoa, 25 kpl/kuukausi) (arvo 1,99 €/ps). Joka kuukausi arvotaan 25 pussia. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen. 6. Kilpailun voittaminen; Kilpailun aikana kuukausittain järjestettävään arvontaan osallistuvat kaikki kisan aikana määräaikaan mennessä yhteystiedot jättäneet. Voittajat valitaan arpomalla Haribon järjestämän raadin toimesta. Kilpailun voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet ja kotipaikkakunnat järjestäjän Facebook-sivulla. Jos voittajaa ei tavoiteta viimeistään kahden viikon kuluessa voiton ilmoittamisesta, voitto jää toimittamatta. Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. 7. Järjestäjän vastuu; Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ja ilmoittaa niistä kilpailun verkkosivulla.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot HARIBO Lakrids Oy Ab Y-tunnus: 0905418-7 Manttaalitie 5 B, 01530 Vantaa Puh. +358 9 8700 420 info.fi@haribo.com www.haribo.fi Rekisterinpitäjään yhteydenotot: info.fi@haribo.com Palveluntarjoajaan yhteydenotot: info@panic.fi 2. Rekisterin nimi HARIBOn kilpailurekisteri HARIBOn Fun City Mix – karkkitestiä ja peliarvontaa varten. 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteri on perustettu HARIBOn Fun City Mix – karkkitestiä ja arvonnan toteuttamista, voittajiin yhteyden ottamista ja palkintojen jakamista varten sekä voittajien julkaisemiseen kilpailun sääntöjen mukaisella tavalla. Henkilötietojen käsittelyn peruste on suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana kilpailua ja/tai arvontaa. Henkilötietoja säilytetään kisan ajan ja arvonnan suorittamista sekä palkintojen toimittamista varten vaadittavan ajan; 1.5.-30.9.2019. Tämän jälkeen tiedot tuhotaan muutoin, mutta kirjanpidon tositeaineistoon sisältyviä voittajien henkilötietoja säilytetään kuuden vuoden ajan. Tiedot on suojattu erillisessä tietokannassa, jonne pääsy on vain sinne tunnukset ja salasanat omaavilla henkilöillä. Rekisterinpitäjä Haribo Lakrids Oy Ab käsittelee tietoja kilpailun ja arvonnan toteutuksen suorittamiseksi, minkä lisäksi tietoihin on pääsy kisan teknisestä alustasta vastaavalla palveluntarjoajalla, Panic Marketing Ltd. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää tietoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. 4. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää henkilön itse ilmoittamat tiedot: nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi rekisteristä löytyy HARIBOn Fun City Mix – karkkitestiä koskevaa tietoa (mm. kisaan osallistumisen ajankohta ja kisan vastaukset), testin vastauksia voidaan hyödyntää HARIBOn markkinoinnissa. Vastauksista ei käy ilmi yksittäisten vastaajien henkilötiedot. 5. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilö ilmoittaa kerättävät tietonsa itse HARIBOn Fun City Mix – karkkitestin verkkosivulla. Pelin yleisiä verkkosivukäyntejä koskevat tiedot saadaan internetsivuja teknisesti ylläpitävien sivujen kautta. 6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset HARIBOn Fun City Mix – karkkitestin kautta kerättäviä tietoja käytetään ainoastaan kilpailun ja peliarvonnan toteuttamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. 7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Tiedot on suojattu erillisessä tietokannassa, jonne pääsy on vain sinne tunnukset ja salasanat omaavilla henkilöillä. Tunnukset on annettu organisaation sisällä vain HARIBOn Fun City Mix – karkkitestin ja arvonnan toteutukseen sekä palkintojen lähettämiseen voittajille. Karkkitestin teknisen toteutuksen toteuttaneella palvelun tarjoajalla on teknisistä syistä pääsy pelin hallintapaneeliin, josta tiedot löytyvät. Palvelun tarjoajalla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää tietoja. Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja. 9. Tietojen tarkistaminen Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen peruuttaa automaattisesti myös kilpailuun ja/tai arvontaan osallistumisen. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mainontaa ja markkinointia varten. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa lainsäädäntöä. Rekisteröidyn tulee tehdä oikeuksiensa käyttämiseen liittyvät pyynnöt sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen; info.fi@haribo.com.